راه رفتن با روروک و سرک کشیدن به تمام اتاقا...

Image and video hosting by TinyPic

از پریروز به خوبی با رو روکم به همه جای خونه سر میزنم تا مطمئن شم که

همه چیز مرتبه یا نه...

مامان و مرضیه جون دوست مامان خیلی خوشحالن به خاطر من...

راستی الان بابا جونم زنگ زدن و حالم رو پرسیدن و مامان هم با خوشحالی خبر

دادن که من حالم خوبه و الان خوابم...

راستی خوبه که آدم هم خواب باشه هم در جریان همه چیز باشه...

دوستتون دارممممممممممم :-*

 

[ دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧ ] [ ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ ] [ آزاده ]