اولین روز گرم اردیبهشتی...

سلام عزیزم... قربونت برم که امروز واسه خودت حسابی

حال کردی... وقتی حیاط آب میزدم...همش خودت رو به

زمین میکشوندی آخه بغلم بودی... منم گذاشتم پاهات

برسه زمین ولی مگه راضی میشدی... دوست داشتی کلا

بشینی و آب به تنت بخوره...

منم گذاشتم نشستی... ولی اینبار دلت خواست همه حیاط

رو چهار دست و پا دور بزنی...

بازم بیخیال شدم... کم کم شیلنگ آب رو از دستم گرفتی و

نتیجش این عکسا شد img98.com Image Upload Centerimg98.com Image Upload Centerimg98.com Image Upload Centerimg98.com Image Upload Centerimg98.com Image Upload Center

  

اینم نتیجه 1 ساعت آب بازی کردن img98.com Image Upload Center

 

اینم عکس پریشبم... وقتی خسته از بیرون اومدیم img98.com Image Upload Center.

[ پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ ] [ ٤:۱٤ ‎ب.ظ ] [ آزاده ]