18 ماهگی ساینا جونم مبارک

سلام به دوستای خوب خودم

فردا تولد ١٨ ماهگی ساینای عزیزمونه...

قلبماچهوراگاوچرانبغلدلقکقلبماچ

قربونت برم عزیزم ١ سال و نیمگیت مبارک باشه عروسکم

قلبماچهوراگاوچرانبغلدلقکقلبماچ

اینم چند تا از عکسهای ١ ماه اخیر ساینا جون

 

 

img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center

img98.com Image Upload Center

 img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center

img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center

img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center  img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center  img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center

 img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center  img98.com Image Upload Center

img98.com Image Upload Center img98.com Image Upload Center

 

 آخرین پوزیشن خوابیدن های ساینا...

img98.com Image Upload Center

img98.com Image Upload Center

[ یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸ ] [ ۳:٠٦ ‎ب.ظ ] [ آزاده ]