این روزها میگذرند ولی، من از این روزها نمیگذرم...

پدر شوهر عزیزم...یکسال تمام، با همه عشق و تلاشی که برای زنده تر ماندنت بکار بستیم....با همه سختی هایی که پشت سر گذاشتی ولی انگار در رفتنت خیلی جدی بودی...با اینحال عشق خود، راهش را ادامه میدهد و تا ابد در قلب ما میمانی...دوست داشتنت هیچوقت نمی میرد...

/ 0 نظر / 59 بازدید