شعرهای کودکانه عامیانه و قدیمی

چند وقت پیش دنبال کتاب شعرهای عامیانه دوران خودمون بودم که بالاخره پیدا کردم... یه پک 8 تایی ... کتابا خیلی شیک و خوشگل توی قطع کوچیک طراحی شدن جنسشم گلاسه روغنی . پک کاملش رو تهیه کردم... چند تا از شعرهاش گذاشتم اگه دوست داشتین پرینت بگیرین واسه نی نی هاتون بخونین....منکه عاشقشونم....بعدا اگه فرصت شد بقیه اش رو هم میزارم...

---------------------------------------------------------

سلام... دوستان، خواسته بودید شناسنامه کتابو بزارمگل

انتشارات فرهنگ و هنر
آوای گلها
ترانه های کودکان1و2و3و4
گلهای رنگارنگ
آوای شکوفه ها

 

کلاغه میگه غار غار

سفره قلمکار کار

کی خوابه و کی بیدار

وقتشه بری سر کار

نه (نچ) حالا زوده ، نه (نچ) حالا زوده

------------------------------------------------------------------------

 

لی لی لی لی حوضک
گنجیشکه آمد آب بخوره افتاد تو حوضک
این یکی درش آورد
این یکی آبش داد
این یکی نونش داد
این گفت: کی هلش داد؟
منه منه کله گنده

---------------------------------------------------------------------

 

لی لی لی لی حوضک
مرغه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک
این درش آورد
این شستش
این پختش
این خوردش
آخری گفت: پس سهم من من کله گنده کو؟

---------------------------------------------------------------

 

لی لی لی لی حوضک
جوجو اومد آب بخوره افتاد تو حوضک
این موچوله
این ننه ی موچوله
این بابای موچوله
این قبا بلنده
این شیپیش کشنده !
....
این میگه بریم دزدی
این میگه چی چی بدزدیم؟
این میگه طشت طلای پادشاه رو!
این میگه جواب خدا رو کی میده؟
این میگه من من کله گنده:))

----------------------------------------------------------------

حاجی لک لک
کجا رفتی؟
-رو بلندی
چی چی خوردی؟
-نون قندی
مال من کو؟
-گربه خورده
اگر گربه رو ببینم
سر دمشو می چینم

--------------------------------------------------------------

کلاغه می گه غار غار
مامانش می گه زهر مار
باباش می گه ولش کن
چادر سیا سرش کن
از خونه بیرونش کن

----------------------------------------------------------------

جمجمک برگ خزون
مادرش زینب خاتون
گیس داره قد کمون
از کمون بلندتره
از شبق مشکی تره
دلکم رو می بره
هاجستم و واجستم
تو حوض نقره جستم
نقره نمک دونم شد
حاج آقا به قربونم شد

-------------------------------------------------------------------

 

اتل متل توتوله
سه تا آدم کوتوله

سه تا پیرمرد خوشحال
عمرشون هزار و صدسال

با موی سفید و پرپشت
قدشون یک بند انگشت

کوچول و موچول و فینگیل
خونشون قد یک زنبیل

وسط جنگل نوک کوه
توی بیشه زار انبوه

همگی خوشحال و راضی
مشغول شکار و بازی

کوچول زرنگ و با هوش
موچول قوی و پرزور

فینگیله همیشه خواب بود
شب تا صبح تو رختخواب بود

هر روز صبح خیلی زود
وقتی که فینگیل خواب بود

کوچول و موچول بی صدا
می رفتند دنبال غذا

سیب و انار و ازگیل
پرمی کردند تو زنبیل

فینگیل همش خواب می دید
خواب سیب پرآب میدید

این کار هرروزش بود
روز از نو نوروزش بود

----------------------------------------------------------------

اتل متل توتوله
گاوه حسن چجوره؟
نه شیر داره نه پستون
گاوشو بردن هندستون
یک زن کردی بستون
اسمشو بزار عمه قزی
دور کلاش قرمزی
هاچین واچین
یه پاتو برچین

------------------------------------------------------------

دویدم و دویدم سر کوهی رسیدم

سر کوهی رسیدم دو تا خاتونو دیدم

یکیش به من آب داد یکیش به من نون داد

نونو خودم خوردم آبو دادم به زمین

آبو دادم به زمین زمین به من گندم داد

گندمو دادم به نونوا نونوا به من نون داد

نونو خودم خوردم گفتم شکر خدا

----------------------------------------------------------

دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده
سواد داری ، نچ نچ
بی سوادی، نچ نچ
پس تو خ ره من هس تی

---------------------------------------------------------

جوجه جوجه طلایی
نوکت سرخ و حنایی
تخم خود را شکستی
چگونه بیرون جستی؟
گفتا جایم تنگ بود
دیوارش از سنگ بود
نه پنجره نه در داشت
نه کس ز من خبر داشت
گفتم چنین جای تنگ
نیاورد به جز ننگ
به خود دادم یک تکان
مثل رستم پهلوان
تخم خود را شکستم
یکباره بیرون جستم

--------------------------------------------------------------

دیشب پریشب اشکنه خوردم
تو بازار تنه خوردم
خدا خواست که نمردم
مامان جون بابا جون دیگه نمیام خونتون
لحافش جوجو داره
آدم شاخ درمیاره
می رم صحرا می خوابم
لب دریا می خوابم
لب دریا که دورههههههههههههههههه:)
بابا جونم سوار مادیونه
به دور مادیون مخمل کشیدن
طناب ابریشم دربر کشیدن
طناب ابریشم شد پاره پاره
دل من طاقت دوری نداره:))

-------------------------------------------------------------

رفتم لب رودخونه
دیدم بلبل می خونه
گفتم بلبل دیوونه
میای بریم به خونه
قلیون برات چاق کنم
دودشو هوا کنم
بابام رفته مدینه
سر خاک سکینه
سکینه نور عینه
دختر امام حسینه
ای نور سبز و ابی
امشب کجا می خواب؟
زیر علم محمد
صلوات بر محمد

--------------------------------------------------------

گل همه رنگش خوبه
بچه زرنگش خوبه
تو کتابها نوشته
تنبلی کار زشته
تنبل همیشه خوابه
جاش توی رختخوابه
پاشو پاشو صداش کن
از رختخواب جداش کن
بشور دست و رویش
شانه بزن به مویش

-------------------------------------------------

یه دختر دارم شاه نداره
صورتی داره ماه نداره
به کس کسونش نمیدم
به همه کسونش نمیدم
به کسی میدم که کس باشه
قبای تنش اطلس باشه

-----------------------------------------------

غزال ناروغزال به


غزال حاکم این ده

غزال سلسله پوشه

غزال عروس عموشه

عموش راضی نمیشه

اینم کار زن عموشه
------------------------------------------------------------
عموزنجیرباف..........!
بعله...؟
زنجیر منو بافتی.........؟
بعله...!
پشت کوه انداختی........؟
بعله...!
بابا اومده.............!
چی چی آورده...؟
نخود و کشمش....!
بخور و بیا.......!با صدای چی؟؟؟
با صدای گربه!!!
میو، میو، میو، ...
..
با صدای چی؟؟؟
با صدای گربه!!!
با صدای سگ!
واق واق واق
----------------------------------------------
یکی بود، یکی نبود
یکی بود، یکی نبود
در خانمان گودالی بود
پشه چادر زده بود
تو چادر نشسته بود
گربه عطاری می کرد
موشه بقالی می کرد
شتره نمد مالی می کرد
فیل اومد تماشا کنه
اوفتاد و دندونش شکستگفت چی کنم چی نکنم
رومو به دروازه کنم
صدای بزغاله کنم
بیجی، بیجی، مع مع
دنبه داری؟ نه نه
پس چرا می گی مع مع
-------------------------------------------------------
توی ده شلمرود حسنی تک وتنها بود
حسنی نگو بلا بگو تنبل تنبلا بگو
موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه
نه فلفلی نه قلقلی نه مرغ زرد کاکلی
هیچکس باهاش رفیق نبود
تنها روی سه پایه نشسته بود توسایه
باباش می گفت حسنی می آیی بریم حموم
نه نمیام نه نمیام
سرتو می خوای اصلاح کنم؟
نه نمی خوام نه نمی خوام
الاغ خوب کد خدا یورتمه میرفت تو کوچه ها
الاغ خوب و نا زنین
سر در هوا سم در زمین
یالت بلند و پر مو
دمت مثال جارو
یکمی به من سواری می دی؟
نه که نمی دم
چرا نمی دی؟
باید برم بار بیارم دیرم شده عجله دارم
اما تو چی؟ موی بلند روی سیاه ناخن دراز
واه و واه و واه
غاز پرید تو استخر
تو اردکی یا غازی؟
من غاز خوش بیانم
میای بریم به بازی؟
نه که نمی یام
چرا نمی یای؟
چون که من از صبح تا غروب کنار جوب دنبال کار و شست و شو
اما تو چی؟ موی بلند روی سیاه ناخن دراز
واه و واه و واه ..
درواشد و یه جوجه
پرید تومد توکوچه
-جوجه کوچولو تپل مپلو
میای با هم بازی کنیم؟
مامان جوجه : قدقدقدا
برو خونتون تروبه خدا
جوجه ریزه میزه
ببین چقدرتمیزه
اماتوچی؟
موی بلند، روی سیاه ، ناخن دراز، واه واه واه
- آی فلفلی آی قلقلی میان باهم بازی کنیم؟
فلفلی گفت: نه نمیایم
-چرا نمیاین؟
قلقلی گفت: منو داداشمو بابام وعموم
هفته ای دو بار می ریم حموم
اما توچی؟
موی بلند، روی سیاه ، ناخن دراز، واه واه واه
بابش اومد
-حسنی میای بریم حموم؟
-میام میام
-سرتو میخوای اصلاح کنم؟
-میخوام میخوام
حسنی نگو یه دسته گل
ترو تمیز وتپل ومپل
توی ده شلمرود
حسنی دیگه تنها نبود
------------------------------------------------
بازیچه های بچه ها
آی بادبادک!
آی جغجغه!
آی فرفره!
بازیچه دارم بچه ها
ای بچه های کوچه ها
بازیچه های رنگ رنگ
ارزان و زیبا و قشنگ!
آمد دوباره پیر مرد
آن پیر مرد دوره گردبا آن نگاه مهربان
آن پیر مرد خوش زبان
گوید برای بچه ها
حرفی از آن بازیچه ها
آی جغچغه فریاد کن!
این بچه ها را شاد کن
آی فرفره چرخی بزن!
رقصی بکن در دست من!
آی بادبادک
پرواز کن، بالا برو!
آزاد و بی پروا برو!
--------------------------------------------------

 

/ 30 نظر / 731 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یلدا

با سلام وممنون دخترم 4سالشه خیلی دنبال شعر براش میگشتم بازهم ازلطفتون ممنون

محمد طاها

جالب بود

تینا

خیلی زیبا بود من نظر هارو نخوندم یه بچه 6ساله دارم میشه واسم اسم کتاب هارو بگید[قلب]

تینا

خیلی زیبا بود من نظر هارو نخوندم یه بچه 6ساله دارم میشه واسم اسم کتاب هارو بگید[قلب]

تینا

بعضی از شعر هاش قشنگ بود بعضی ها قشنگ نبود راستی ساینا الان چند سالته که هنوز شعر میخونی فکر کنم 6سالته من کلاس چهارمم توی شهر رشت زندگی میکنم و10سالمه دستت درد نکنه کلاس اولی[لبخند]

تینا

بعضی از شعر هاش قشنگ بود بعضی ها قشنگ نبود راستی ساینا الان چند سالته که هنوز شعر میخونی فکر کنم 6سالته من کلاس چهارمم توی شهر رشت زندگی میکنم و10سالمه دستت درد نکنه کلاس اولی[لبخند]

پریسا

سلام سایت قشنگیه ممنونم ازتون منم دارم دنبال شعرهای دوران کودکیم میگردم ولی پیدا نمیکنم خواستم ازتون خواهش کنم اگه کتاب شما داشت برام بیزحمت بزنید رو سایت تون یکمیشو براتون مینویسم ....باچشم باز راه بروید مبادا در چاه بروید .... جوجه حنای توپولی دمش فری نوکش قلی بامرغه لج بازی میکرد میگفت مامان نمیدونه جنگ با گربه اسونه گربه رو با نوک پا بوکس میزنم دوتا سه تا...... ممنون میشم اگه بود

مینا

سلام به مدیریت خوب سایت واقعا این شعرهای کودکان جالب بود مدتها بود دنبال شعرهای بچگی‌ام می‌گشتم تا برای فرزندم بخونم چون شعرهای قدیمی رو بیشتراز شعرهای جدیدی که اصلا قافیه ندارند دوست دارم ممنونم از اینکه این شعرهای زیبا رو توی سایت خوبتون گذاشتید

مینا

سلام به مدیریت خوب سایت واقعا این شعرهای کودکان جالب بود مدتها بود دنبال شعرهای بچگی‌ام می‌گشتم تا برای فرزندم بخونم چون شعرهای قدیمی رو بیشتراز شعرهای جدیدی که اصلا قافیه ندارند دوست دارم ممنونم از اینکه این شعرهای زیبا رو توی سایت خوبتون گذاشتید

آیسانا

عزیزم واقعا ممنون از شعرهایی که گذاشتی.[گل]