19 ماهگیت مبارک عزیزم

سلام

تا یک ساعت دیگه یه پست جدید میزارم...فعلا برم صبحونه بخورمنیشخند

اومدم...

با چند تا عکس ساینا بیدار شده نمیزاره بشینم پای کامی الان این شکلیهکلافه

فقط بگم که دیروز جیگرمون ١٩ ماهه شد...دلقکبغلقلبماچ

 پیکس آپ پیکس آپ پیکس آپ پیکس آپ پیکس آپ پیکس آپ پیکس آپ پیکس آپ پیکس آپ

پیکس آپ

/ 70 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سحر

ما هم دوستتون داریم خیلی [ماچ][قلب]

عاطفه

سلام ازاده عزیزم و یه سلام مخصوص به ساینا جونم ماشالا هر روز نازتر [قلب] موهاشم داره بلنننننننند میشه. داره میاد تا پاهاش. ووی وووی موش سواری شو بخورم شیطنتاشو بخورم عکساشم بخورم آجر خوردنشم بخورم فاصله ی قانونی رعایت نکردنشو از تلویزیون هم بخورم آزاده خانوم! شعله ی بخاریت زیاده هااااااااااااا [هیپنوتیزم]

عاطفه

راستی ممنون از اینکه وقت گذاشتی و اومدی

من و ایلی پسری

سلام گلم. ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــi♥(*´•´*) ــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــــــi♥(*´•´*) ـــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*)خیلی دوست دارم . ـــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــ♥(*´•´*) ــــi♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´

من و ایلی پسری

سلام گلم. ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــi♥(*´•´*) ــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــــــi♥(*´•´*) ـــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*)خیلی دوست دارم . ـــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــ♥(*´•´*) ــــi♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´

من و ایلی پسری

سلام گلم. ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــi♥(*´•´*) ــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــــــi♥(*´•´*) ـــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*)خیلی دوست دارم . ـــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــــــــــ♥(*´•´*) ــــــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــــــi♥(*´•´*) ــــــــ♥(*´•´*) ــــi♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´*) ــــ♥(*´•´*)♥(*´•´

آرشام

سلام ساینا جون 19 ماهگیت مبارک باشه...[هورا][هورا][هورا] حتما واسش اسپند دود کنی که چش نخوره وآجی جون ایضا واسه خودت هم دود کن.چون عکس های خیلی هنری و قشنگی میندازی... مخصوصا اونی که جلوی تلویزیون بید[گل]

آرشام

آجی جون صبحونه ت رو نخوردی...[منتظر][منتظر] بابا ملت منتظر بیدند..که اون یه ساعت شما تموم بشه... به ساعت ما که 192 ساعت گذشته بید[رویا][رویا] [گل][گل][گل][گل]

مارال

وای جیگر این دخمری ناز رو بخورم من[بغل][ماچ][گل]

مارال

وای جیگر این دخمری ناز رو بخورم من[بغل][ماچ][گل]