پایان ماهِ مهر

آرزو دارم،

ناخواسته به دست آورید...

آنچه را که بیصدا از قلبتان گذر کرده است...

و آنگاه شگفت زده با خود بیاندیشید: که آیا کسی برایم "دعا" کرده بود!!!

این آخرین آرزوی من برای شماست در آخرین روز مهر...

قلبمهرتان مستدامقلب

مژه

مژه

مژه

مژه

مژه

 

/ 0 نظر / 68 بازدید